Zavi

Business · iOS Zavi provides a solution to create and join a meeting easily. We want to connect users, let them communicate and share together in a way that is fast, high video quality and secured.
(Votes: 3)
Author: VNG ONLINE CO.,LTD Version: 20.07.01 Filesize: Unknow Price: Free

DOWNLOAD NOW

Related Apps

Share:
Zavi provides a solution to create and join a meeting easily. We want to connect users, let them communicate and share together in a way that is fast, high video quality and secured.
Zavi will help you achieve the best experience during your video meeting.

Key Features:
- High speed connection.
- Sharp video quality.
- Secured meeting with end-to-end encryption.
- Create and invite meeting easily to partners.
- Switch between speaker view and grid view.
- Some nice-to-have features for meeting owner and participants.

Follow us: https://zavi.me/ .
Have a question? Contact us at support@zavi.me

Zavi cung cấp giải pháp giúp tạo và tham dự cuộc họp dễ dàng. Chúng tôi muốn kết nối người dùng, giúp họ giao tiếp và chia sẻ với nhau một cách nhanh chóng, chất lượng cao và được luôn được bảo mật.
Zavi sẽ giúp bạn có được trải nghiệm tốt nhất trong mọi cuộc họp video.

Tính năng chính:
- Kết nối tốc độ cao.
- Chất lượng video sắc nét, ổn định.
- Cuộc họp luôn được mã hóa an toàn, bảo mật.
- Dễ dàng tạo và mời đồng nghiệp tham dự cuộc họp.
- Chuyển đổi giữa chế độ xem một người nói chính và dạng lưới.
- Một số tính năng nâng cao cho chủ cuộc họp và người tham dự.

Theo dõi Zavi tại: https://zavi.me/ .
Bạn có câu hỏi thắc mắc? Hãy liên hệ email: support@zavi.me

Can't find what you're looking for?

Let us help you right now!